Reglement

1. Lidmaatschap
Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd. OPGELET: bij achterstallige betalingen wordt de hernieuwing van het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te weigeren bij niet-betaling van het lidgeld.
2. Uren
Kom enkel turnen op het uur waarop je ingeschreven bent.
3. Begin en einde van de les
Zorg ervoor dat je altijd tijdig in de les bent! Op die manier wordt er geen tijd verloren. Kinderen moeten na de les direct afgehaald worden! De lesgevers geven aansluitend les, waardoor zij geen oogje in het zeil kunnen houden na de les. Het is ook aangewezen uw kind(eren) aan de zaal af te halen, aangezien er in de hal of op de parking geen toezicht is.
4. Trainingen
Tijdens de les vragen we de ouders de turnzaal te verlaten. Wij vragen ook dat broers/zussen van de leden niet blijven rondlopen in de turnzaal. De club draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze kinderen.
5. Kom regelmatig
Als je vooruitgang wil boeken, is het belangrijk om regelmatig te komen. Zeker in de periodes van de wedstrijden of het jaarlijkse turnfeest is je aanwezigheid zeer belangrijk. Als je niet (op tijd) kan komen, waarschuw dan steeds je trainer (voornamelijk de competitieve groepen).
6. Wees op tijd
Zorg ervoor dat je goed op tijd komt, d.w.z. 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les.
7. Kledij
Draag sportieve, gemakkelijke kleren.
8. Geen schoenen in de zaal
In de sporthal zijn enkel turnpantoffels of sportschoenen toegestaan.
9. Juwelen
Draag geen juwelen tijdens de turnles.
10. Verloren voorwerpen
Let erop dat je geen kleren laat rondslingeren. Verloren voorwerpen worden verzameld in de turnzaal.
11. Materiaal
Behandel al het materiaal met respect.
12. Eten en drinken
Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de turnzaal.
13. Afval
Laat na de les geen afval in de zaal of kleedkamer liggen. Werp lege flesjes in de vuilnisbak, laat de kleedkamer proper achter.
14. Gedrag gedraag je altijd netjes tijdens de turnles.
Kinderen die de les verstoren, mogen door de trainers op de bank gezet worden. of voor meerdere trainingen schrappen, indien ZEER ERG, zelfs uit de club zetten. Dit gebeurt dan wel in samenspraak met het bestuur.
15. Ongevallen
Als een kind zich ernstig kwetst, worden de ouders verwittigd en zal een ongevallenformulier worden meegegeven.
16. Trainen
Wedstrijdturn(st)ers mogen niet in een andere club gaan turnen zonder medeweten van het bestuur en de trainers.
17. Wedstrijden
Bij inschrijving aan wedstrijden dient bij NIET deelname een doktersattest voorgelegd te worden. Zo niet betaalt de gymnast de boete.