Disciplines

Kleuters 1

De 2,5 en 3 jarige kleuters kunnen op woensdag-namiddag tussen 13u en 14u een uurtje turnen. Ze leren spelenderwijs kennismaken met de basis-bewegingen van het turnen. De lessen zijn gebaseerd op het programma ‘Kiddies’ van de Gymnastiekfederatie.

Kleuters 1

Kleuters 2

Kleuters 2

Woensdagnamiddag van 14u tot 15u komen de kinderen van de tweede kleuterklas aan bod. Er wordt op een speelse manier lesgegeven om de kinderen het plezier in turnen te laten ontdekken. De lessen zijn gebaseerd op het programma ‘Kiddies’ van de Gymnastiekfederatie.


Kleuters 3

De jongens en meisjes van de laatste kleuterklas mogen komen turnen van 15u tot 16u. We starten hier met het aanleren van de eenvoudigste turnoefeningen. Vanaf deze leeftijd kunnen er ook al selecties plaatsvinden om deel te nemen aan competitief niveau. De lessen zijn gebaseerd op het programma ‘Kiddies’ van de Gymnastiekfederatie.

Kleuters 3

Meisjes 1

Meisjes 1

De meisjes van het 1e en het 2e leerjaar krijgen anderhalf uur turnen op woensdagnamiddag van 16u tot 17u30. Zij krijgen wekelijks les op de verschillende domeinen van het turnen: grond, brug, balk en sprong. We leren de meisjes de juiste vaardigheden van de gymnastiek aan met daarbij de nodige discipline.


Meisjes 2

Deze groep is bestemd voor de meisjes van het derde tot en met het vijfde leerjaar. Zij krijgen wekelijks les op de verschillende domeinen van het turnen: grond, brug, balk en sprong.

Meisjes 2

Meisjes 3

Meisjes 3

De groep ‘meisjes 3’ is voor meisjes vanaf het zesde leerjaar. Ze trainen twee uur per week op zaterdag. Ook zij oefenen hun vaardigheden op de verschillende domeinen: grond, brug, balk en sprong.


Jongens 1 + 2

Alle jongens van het 1e – 5e leerjaar kunnen terecht in de groep jongens 1, jongens vanaf het 6e leerjaar in jongens 2. De groepen turnen elk 1,5 u per week. Tijdens de trainingen staan vijf toestellen centraal: vloer, herenbrug, rekstok, sprong en ringen. Aan deze toestellen worden de basisbewegingen van het turnen aangeleerd. Plezier en motorische ontwikkeling, maar ook discipline staan centraal in de lessen.

Jongens 1 + 2

Recrea

Recrea

Onze recrea jongens en meisjes zijn recreatieve gymnasten die 4 uur per week trainen. De gymnasten in deze groepen worden geselecteerd op onze jaarlijkse selectiedag.

De meisjes turnen allerlei oefeningen aan de grond, brug, balk en sprong terwijl de jongens turnen aan de rekstok, herenbrug, grond en sprong.

Zij nemen deel aan recreatoernooien waar er gewerkt wordt met een leuk en uitdagend programma. Met een motiverend beloningssysteem en een aanmoedigende wedstrijdomgeving zijn de recreatoernooien een uitstekende manier om naar buiten te komen met onze groepen.


C-Ploeg

In de C-ploeg zitten de meisjes vanaf 10 jaar, ze trainen 8u per week. Zij turnen wedstrijden in verschillende leeftijdscategorieën.

De meisjes van de C10 jarige zijn verplicht om opgelegde oefeningen te turnen op wedstrijd.

Vanaf C 11 jaar mogen de meisjes hun eigen oefeningen samenstellen. Per toestel moeten zij zich aan specifieke eisen houden, hierbij enkele voorbeelden.

Sprong: overslag, half-in, half-uit

Brug: een element van lage naar hoge legger, element uit groep “reuzezwaaien”

Balk: Gymnastische serie, Pirouette, een acro element (vw/zw of rw)

Grond: Danspassage, pirouette en beweging dicht bij de grond, salto

C-Ploeg

Gymtopia

Gymtopia

Bij Gymtopia krijgen de gymnasten de basis van gymnastiek, in al haar vormen. Elke beweging, in eender welke discipline, komt voort uit één of meerdere van deze bewegingspatronen.
Zelfs de moeilijkste elementen zijn combinaties van deze basis-bewegingspatronen:

-landingen;
-statische posities;
-dynamische bewegingen;
-rotaties;
-zwaaien;
-springen;
-gebruik van een object/toestel.

Als men deze bewegingspatronen op jonge leeftijd kan ontwikkelen, zal dit bijdragen tot:

-meer plezier en een verhoogde sportparticipatie;
-een gezonde en actieve levensstijl;
-fysieke en motorische mogelijkheden waarop we heel ons leven kunnen beroep doen en op die manier ontwikkelen we een basis voor levenslang sporten;
-het beleven van succeservaringen op gelijk welk niveau.

De cruciale leeftijd hierin is het begin van de lagereschooltijd, vandaar dat Gymtopia zicht richt naar meisjes en jongens van 7 en 8 jaar (1ste en 2de leerjaar) die tussen de 2 en de 8 uur per week turnen/skippen. Binnen het Gymfed-sportmodel is dit de tweede fase ‘Basisvorming’. Pas later kan er meer gespecialiseerd worden richting één of meerdere disciplines. Gymtopia is ook de ideale opvolger van Kidies, hét kleutergymprogramma van Gymfed.


I-Ploeg

Dit zijn 8 en 9 jarige die uit de groep van de pre-competitie voortvloeien. Zij hebben bewezen dat ze de nodige basis hebben om deel te nemen aan wedstrijden.
Zij leren op de verschillende toestellen volgende oefeningen:

Vloer: brug rugwaarts – brug voorwaarts – overslag – rondat – flik – spagaatsprong -…

Balk: wiel – handstand – arabesque – spagaatsprong – pirouette – …

Sprong: salto – straksalto – overslag – …

Brug: borstomtrek – kip – buikdraai achterwaarts – ophurken – …

Daarnaast worden de oefeningen op vloer en balk samen gebracht in ingewikkelde choreografieën die de gymnasten op de wedstrijden en showavond laten zien.

Aanleren van nieuwe bewegingen is niet gemakkelijk, van de gymnasten wordt dan ook veel inzet, durf, kracht, lenigheid en doorzetting gevraagd.

Nieuwe gymnasten worden door de trainers verschillende keren per jaar geselecteerd tijdens de lessen van Kleuters 3 en meisjes 1.

I-Ploeg

Veteranen

Veteranen

De veteranen bestaat uit een groep van mannen die vroeger al dan niet geturnt hebben. Ze komen wekelijks bij elkaar in de turnhal. De trainingen zijn niet specifiek gericht op turnen, vooral de gezelligheid staat centraal. De veteranen komen elke maandagavond samen van 20.30u tot 22.00u.