Reglement

Algemeen

 1. Lidmaatschap Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd. OPGELET: bij achterstallige betalingen wordt de hernieuwing van het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te weigeren bij niet-betaling van het lidgeld.
 2. Uren Kom enkel turnen op het uur waarop je ingeschreven bent.
 3. Begin en einde van de les Zorg ervoor dat je altijd tijdig in de les bent! Op die manier wordt er geen tijd verloren. Kinderen moeten na de les direct afgehaald worden! De lesgevers geven aansluitend les, waardoor zij geen oogje in het zeil kunnen houden na de les. Het is ook aangewezen uw kind(eren) aan de zaal af te halen, aangezien er in de hal of op de parking geen toezicht is.
 4. Trainingen Tijdens de les vragen we de ouders de turnzaal te verlaten. Wij vragen ook dat broers/zussen van de leden niet blijven rondlopen in de turnzaal. De club draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze kinderen.
  Er worden enkel oefeningen geturnd die opgelegd zijn door de trainers.
 5. Kom regelmatig Als je vooruitgang wil boeken, is het belangrijk om regelmatig te komen. Zeker in de periodes van de wedstrijden of het jaarlijkse turnfeest is je aanwezigheid zeer belangrijk. Als je niet (op tijd) kan komen, waarschuw dan steeds je trainer (voornamelijk de competitieve groepen).
 6. Wees op tijd Zorg ervoor dat je goed op tijd komt, d.w.z. 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les.
 7. Kledij Draag sportieve, gemakkelijke kleren. Lange haren zijn netjes samengebonden in een staar, vlecht, etc.
 8. Geen schoenen in de zaal In de sporthal zijn enkel turnpantoffels of sportschoenen toegestaan.
 9. Juwelen Draag geen juwelen tijdens de turnles.
 10. Verloren voorwerpen /waardevolle spullen Let erop dat je geen kleren laat rondslingeren. Verloren voorwerpen worden verzameld in de turnzaal. Breng ook geen waardevolle spullen mee naar de turnzaal. De club is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van waardevolle spullen.
 11. Materiaal Behandel al het materiaal met respect.
 12. Eten en drinken. Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de turnzaal.
 13. Afval Laat na de les geen afval in de zaal of kleedkamer liggen. Werp lege flesjes in de vuilnisbak, laat de kleedkamer proper achter.
 14. Gedrag Gedraag je altijd netjes tijdens de turnles. Kinderen die de les verstoren, mogen door de trainers op de bank gezet worden. Of kunnen voor meerdere trainingen worden geschrapt, indien ZEER ERG, zelfs uit de club zetten. Dit gebeurt dan wel in samenspraak met het bestuur.
 15. Kleedkamer De gymnast gedraagt zich in de kleedkamer, zowel voor als na de training of wedstrijd en blijft niet langer in de kleedkamer dan strikt noodzakelijk.
 16. Ongevallen Als een kind zich ernstig kwetst, worden de ouders verwittigd. U kan de ongevallenformulier terugvinden op on ze website, net zoals de verzekeringspolis.

 

Wedstrijdgymnasten

 

 1. Aanwezigheid De gymnast(e) is elke training aanwezig. Bij afwezigheid zal de train(st)er op de hoogte gebracht worden en geeft men een grondige reden door.
 2. Ongeldige afwezigheid Indien hij/zij regelmatig trainingen mist zonder gegronde reden (ziekte, examens, overlijden binnen de familie), kan de trainer vragen aan de verantwoordelijke van de wedstrijdgroepen dat hij/zij uit de wedstrijdgroep gezet wordt.
 3. Trainen Wedstrijdgymnasten mogen niet in een andere club gaan turnen zonder medeweten van het bestuur en de trainers.
 4. Wedstrijden Er wordt deelgenomen aan de wedstrijd in de daarvoor voorziene wedstrijdkledij. Er wordt per groep ook een minimum aantal wedstrijden opgelegd.
 5. Afwezigheid wedstrijden Bij inschrijving aan wedstrijden dient bij niet deelname een doktersattest voorgelegd te worden. Zo niet betaalt de gymnast de boete.
 6. Geplande afwezigheid bij een wedstrijd Geplande afwezigheden moeten minstens 3 weken op voorhand gemeld worden. Bij afwezigheid op een wedstrijd zonder verwittiging (behalve bij ziekte) betaalt het lid het inschrijvingsgeld van de wedstrijd en de boete aan de club terug.
 7. Evaluatie Het team van trainers bepaalt jaarlijks in hoeverre elke gymnast aan de gestelde criteria voldoet om verdere training te genieten binnen de wedstrijdgroepen. De ouders hebben hierover geen inspraak.
 8. Attitude Van gymnasten in de selectiegroepen wordt veel inzet, doorzettingsvermogen en zelfstandig trainen verwacht.